pohyboobrazoviny
slovovyprávěnky
světlovykreslůvky
pan Gr
nový slovař český
doporučené stránky
návštěvní kniha
Nový slovař český si klade za cíl očistit náš jazyk od silného nánosu bezhlavě přejímaných cizích slov. Jednodouchou metodou odkrývá skutečné významy výrazů, které už ani za cizí nepokládáme. Dnes se dokonce najdou tací, kteří s klidným svědomím místo "mezerník" řeknou "space bar". Je tedy nejvyšší čas začít se znovu učit mluvit česky.
 
A
automobil samohyb
autobus samohybozasebeseď
airsoft vzduchoměk
B
bluetooth modrozub
C
CD (compact disc) JD (jednolitá deska)
centrum středisko
D
digitální číslicový
digitální fotoaparát číslicový světlovykreslovač (ČSV)
DVD (digital video disc) číslicová pohyboobrazovinová deska (ČPD)
DVD (digital versatile disc) číslicová víceúčelová deska (ČVD)
E
F
fotografie světlokresba
fotoaparát světlovykreslovač
film pohyboobrazovina
G
H
hypermarket velkoprodejna
CH
I
J
K
kompaktní digitální fotoaparát jednolitý číslicový světlovykreslovač (JČSV)
L
M
mobilní telefon přenosné dálkohovořidlo
N
O
outdoor vendveř
outdoor centrum vendveřové středisko
P
Q
R
S
shopping center nákupní středisko
T
telefon dálkohovořidlo
televize dálkoukazovač
U
V
video pohyboobrazovina
W
X
Y
Z
...zpět