Dobrodružství krétské ženy Hadurie při roznášce hadů.