pohyboobrazoviny
slovovyprávěnky
světlovykreslůvky
pan Gr
nový slovař český
doporučené stránky
návštěvní kniha
Nový slovař český dává národu všeliké výrazivo v libozvučné mateřštině
 
A
automobil samohyb
autobus samohybozasebeseď
airsoft vzduchoměk
B
bluetooth modrozub
C
CD (compact disc) JD (jednolitá deska)
centrum středisko
D
digitální číslicový
digitální fotoaparát číslicový světlovykreslovač (ČSV)
E
F
fotografie světlokresba
fotoaparát světlovykreslovač
film pohyboobrazovina
G
H
hypermarket velkoprodejna
CH
I
J
K
kompaktní digitální fotoaparát jednolitý číslicový světlovykreslovač (JČSV)
L
M
mobilní telefon přenosné dálkohovořidlo
N
O
outdoor vendveř
outdoor centrum vendveřové středisko
P
Q
R
S
shopping center nákupní středisko
T
telefon dálkohovořidlo
televize dálkoukazovač
U
V
video pohyboobrazovina
W
X
Y
Z
...zpět